• czynne całą dobę 24h

  • również w niedzielę i święta

AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny

Czy wiesz, że nagłe zatrzymanie krążenia to wedle różnych szacunków przyczyna śmierci od 300 000 do 750 000 osób w Europie? A czy wiesz, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa w połączeniu z defibrylacją pozwala na skuteczną reanimację w aż 75% przypadków? Każda minuta opóźnienia to oddalająca się szansa na przeżycie. Każda minuta jest ważna. Jesteśmy jednym, z niespełna 30 miejsc w Krakowie, w których 24h dostępny jest automatyczny defibrylator zewnętrzny.


W jaki sposób korzystać z AED?

 

  1. Włącz AED i słuchaj poleceń głosowych urządzenia.
  2. Naklej elektrody na odsłonięta klatkę piersiową – pierwsza elektroda powinna zostać naklejona poniżej lewej pachy, druga elektroda powinna zostać naklejona poniżej prawego obojczyka, wzdłuż tułowia (w przypadku gdy poszkodowany ma wszczepiony rozrusznik serca, elektrody należy przykleić obok lub poniżej rozrusznika)
  3. Po naklejeniu elektrod następuje analiza rytmu serca – odsuń się od poszkodowanego. Pamiętaj by go w tym czasie nie dotykać!
  4. Jeżeli po analizie pojawi się komunikat: wyładowanie elektryczne wskazane, odsuń się od poszkodowanego, a następnie wciśnij przycisk : wstrząs. Pamiętaj, by podczas wyładowania nie dotykać poszkodowanego!
  5. Po wyładowaniu natychmiast rozpocznij uciskanie klatki piersiowej oraz oddechy ratownicze – 30 uciśnięć, 2 oddechy. Pamiętaj by wykonywać uciskanie klatki do momentu rozpoczęcia kolejnej analizy rytmu serca!
  6. Jeżeli po analizie pojawi się komunikat : wyładowanie elektrycznie jest niewskazane, ponownie rozpocznij uciskanie klatki piersiowej oraz oddechy ratownicze – 30 uciśnięć, 2 oddechy. Wykonuj uciskanie klatki aż do kolejnej analizy rytmu serca.